Használati feltételek és adatvédelmi nyilatkozat

A fuggetlenpenzugyitervezes.com honlap (továbbiakban honlap) és annak valamennyi, a fuggetlenpenzugyitervezes.com URL alatt elérhető funkciójának (a továbbiakban együttesen: rendszer) működtetője Dobos László Dávid (továbbiakban üzemeltető).

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy jelen felhasználási feltételeken bármikor egyoldalúan változtasson, ilyen esetben a felhasználókat előzetesen tájékoztatja a változásról. A felhasználó a módosítás hatálybalépését követő rendszerhasználattal elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

Az üzemeltető a rendszer szerkezetét, működését, tartalmát vagy elérésének módját bármikor előzetes bejelentés nélkül is megváltoztathatja, illetve a rendszer elérhetőségét bármikor előzetes bejelentés nélkül is szüneteltetheti, illetve megszüntetheti.

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül a rendszer használatát bármely felhasználó számára korlátozza.

Az üzemeltető nem befektetési tanácsadó, és a rendszeren lévő adatok, számítások és egyéb információk semmiképpen nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak, még akkor sem, ha valamely befektetési eszköz múltbéli, jelenlegi vagy várható jövőbeni teljesítményét a rendszer bemutatja, más befektetési eszközökkel összehasonlítja, vagy az illető befektetési eszközt értékeli, illetve arról bármilyen formában véleményt nyilvánít. A szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználónak a rendszer használta alapján meghozott vagy éppen elmulasztott döntései következményeiért. Ugyanakkor az üzemeltető nem tart igényt a felhasználónál a rendszer használata alapján képződött nyereségre sem.

Az üzemeltető a rendszert a ma használatos legfejlettebb informatikai környezetben fejlesztette és működteti a legjobb tudása szerint, és törekszik arra, hogy a felhasználók számára az ésszerűen elérhető legpontosabb és legbiztonságosabb szolgáltatást nyújtsa. Az üzemeltető azonban nem vállal felelősséget:

• a rendszeren megjelenített információk teljességéért és helyességéért, és nem felel azokért a károkért, elmaradt előnyökért és költségekért (a továbbiakban együttesen: károk), amelyek a rendszer használata, vagy az azon található bármely tartalom felhasználása által keletkeztek.

• harmadik személyek szolgáltatásaiért vagy a szolgáltatásaikkal kapcsolatban keletkezett károkért, még akkor sem, ha a felhasználó a harmadik személyekkel a rendszeren keresztül vagy az ott található információk alapján vette fel a kapcsolatot.

• a rendszer elérésével kapcsolatos műszaki problémákért, valamint a rendszerhez kapcsolódás következtében a felhasználónál esetleg bekövetkező műszaki zavarokért és esetleges adatvesztésekért.

Az üzemeltető a rendszer működtetése és a felhasználókkal létesített kapcsolata alapján a birtokába került adatokat az adatvédelmi jogszabályok, különösen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint kezeli.

Az üzemeletető kijelenti, hogy a birtokába került adatokat harmadik fél részére nem adja tovább, és az adatok biztonságát legjobb tudása szerint védi az illetéktelenek hozzáférésétől.

A felhasználó a regisztrációs adatlap elküldésével hozzájárul, hogy az üzemeltető, a rendszerrel kapcsolatos változásokról, megjelenő újdonságokról a felhasználót a regisztráció során megadott e-mail címén tájékoztassa.

A felhasználó bármikor indoklás nélkül kérheti regisztrációjának és adatainak törlését a rendszerből, ez irányú kérelmét az info@fuggetlenpenzugyitervezes.com e-mail címre küldheti.